Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky ('podmínky') ukazují uživatelům ('Vám' nebo 'Váš'), jak používat webové stránky lookfantastic.cz (webová stránka) a Váš vztah k:


(i) společnosti The Hut.com Limited (vystupující zde jako lookfantastic), která je registrována na adrese 5th Floor, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ; nebo


(ii) (a) pokud je Váš nákup proveden v amerických dolarech (USD) nebo kanadských dolarech (CAD) a platba je uskutečněna prostřednictvím kreditní/debetní karty / American express karty, s THGPP LLC (obchodující jako lookfantastic.cz) se sídlem registrovaným na adrese 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19801, USA;


(iii) (a) pokud je Váš nákup proveden v australských dolarech (AUD) a platba je uskutečněna prostřednictvím kreditní/debetní karty / American express karty, s Skincarestore Australia Pty Limited se sídlem registrovaným na adrese G01, 38 Atchison Street, St leonards, NSW 2065 Australia; ('my', 'Vaše', nebo 'nás').


Přečtěte si je prosím pozorně, jelikož ovlivňují Vaše zákonná práva a povinnosti. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nevstupujte prosím ani na naši webovou stránku. Měli byste chápat, že objednáním jakéhokoliv zboží nebo služby souhlasíte se zavázáním se s těmito podmínkami. Doporučujeme Vám si tyto podmínky vytisknout a ponechat si je do budoucna.


Pokud máte nějaké dotazy týkající se těchto podmínek, nebojte se nás prosím kontaktovat.


Souhlas

Používáním této webové stránky souhlasíte se zavázáním se s těmito podmínkami a opravňujete nás k přenosu informací (včetně informací aktualizovaných) za účelem zisku informací od třetích stran. Jedná se například o informace o: čísle Vaší kreditní/debetní karty,x nebo kreditních výpisech za účelem ověření Vaší totožnosti, platnosti Vaší kreditní karty, získání počátečního oprávnění Vaší kreditní karty a autorizování individuálních transakcí.


Změny

Vyhrazujeme si právo:


  • aktualizovat tyto podmínky, pokud to bude nutné. Všechny změny budou oznámeny odpovídajícím způsobem na naší webové stránce. Je Vaší povinností tyto změny sledovat. Změny nabudou účinnosti poté, co je oznámíme. Pokud nebudete chtít přijmout nové podmínky, neměli byste pokračovat v používání naší webové stránky. Pokud budete pokračovat v používání webové stránky i po nabytí účinnosti nových podmínek, budeme předpokládat Váš souhlas se zavázáním se s nimi;
  • upravit nebo stáhnout, dočasně nebo trvale tuto stánku a materiál, který se na ní nachází (nebo jakoukoliv část). Tyto změny můžeme podniknout bez předchozího oznámení a Vy stvrzujete, že vůči Vám neneseme žádnou zodpovědnost za tyto změny našich stránek nebo jejich obsahu; a kdykoliv zablokovat identifikační číslo nebo heslo, které jsme Vám přidělili/jste si sami zvolili, pokud jste jakkoliv porušili nějaké ustanovení těchto podmínek.


Registrace

Zaručujete, že:


Osobní údaje, které jste povinni poskytnout při registraci, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech; a nevydávají se za jinou osobu ani entitu


Produkty zakoupené na tomto webu jsou určeny pouze pro soukromé a domácí použití a nejsou k opětovnému prodeji. O jakýchkoli změnách osobních údajů nás okamžitě informujete e-mailem nebo telefonicky naším zástupcům zákaznických služeb na adrese:

e-mail address: customer.experience@thehutgroup.com


Zásady ochrany osobních údajů

S Vašimi osobními údaji zacházíme jako s tajnými a používáme je pouze ve shodě s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Informace o Vás také zpracováváme ve shodě s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Používáním naší webové stránky souhlasíte s tímto procesem a zaručujete se, že Vámi poskytnutá osobní data jsou přesná.


Pokud obchodujete na naší webové stránce, budeme po Vás požadovat vyplnění vašich osobních údajů za účelem identifikace. Jedná se například o jméno, e-mailovou adresu, fakturační adresu, adresu doručení, kreditní kartu a další informace týkající platby. Potvrzujeme Vám, že tyto informace u nás budou uchovávány ve shodě s registrací, kterou máme s Data Commissioner's office (britský úřad pro ochranu osobních údajů).


Ochrana Vašeho soukromí

Abychom se ujistili, že Vaše kreditní/debetní/charge karta není používána bez Vašeho vědomí, kontrolujeme Vaše jméno, adresu a další osobní údaje, které jsou nám poskytnuty s informacemi, které obsahují databáze patřičné třetí strany.


Riziko internetových podvodů bereme velmi vážně. S rostoucím počtem podvodů při transakcích kreditními kartami děláme vše proto, aby byly všechny objednávky zkontrolovány na základě předchozích objednávek. Proto je tu možnost, že vás budeme kontaktovat, abychom provedli dodatečnou kontrolu. V takovém případě vás žádáme o spolupráci. Podvodné transakce nebudou tolerovány a budou předány příslušným orgánům.


Akceptováním těchto podmínek souhlasíte s těmito kontrolami. Při provádění těchto kontrol mohou být vaše osobní údaje poskytnuty registrované agentuře zabývající se úvěrovými registry, která může dané údaje uložit do svých záznamů. Můžete si být jisti, že tohle provádíme pouze za účelem prověření vaší identity, a že při kontrole nebude kontrolován stav vaší kreditní karty a váš úvěrový rating zůstane beze změny. Se všemi údaji, které nám poskytnete, budeme zacházet důvěrně a pouze ve shodě se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998.


Compliance/Soulad s pravidly

Tato webová stránka může být použita pouze pro zákonem povolené účely a to pouze zákonným způsobem. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny aplikovatelné zákony, stanovy a předpisy týkající se této webové stránky a jejího použití. Souhlasíte, že nebudete:


  • nahrávat nebo vysílat skrz tyto webové stránky žádné počítačové viry, Trojské koně, červy, logické bomby ani nic jiného, co by zasahovalo, přerušovalo nebo zabránilo normálnímu provozu počítače;
  • nahrávat nebo vysílat skrz tyto webové stránky žádný materiál, který by byl hanlivý, urážlivý, nebo měl vulgární charakter; a
  • pokoušet získat neoprávněný přístup na naši stránku, server, na kterém je naše stránka umístěna nebo na nějaký jiný server nebo počítač, který je propojen s naší stránkou. Na naši stránku nesmíte zaútočit prostřednictvím odepření služby ani distribuovaným odepřením služby.
  • Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužití počítačů z roku 1990. Každé porušení tohoto zákona oznámíme příslušnému zákonnému orgánu a budeme s ním spolupracovat tím, že mu sdělíme vaší identitu. Navíc v takovém případě s okamžitou platností končí vaše právo na využívání našich webových stránek.


Nejsme zodpovědní za jakékoliv zničení nebo poškození způsobené distribuovaným odepřením služby, viry, nebo jinými technologicky škodlivými materiály, které mohou infikovat váš počítač, programy, data a další vámi vlastněný materiál tím, že používáte naše webové stránky, stahujete materiál, který se na nich nachází, nebo se nachází na stránce, která je s ním spojená.


Odkazy třetích stan

Pro větší pohodlí našich zákazníků mohou naše webové stránky obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo materiály, které nespadají pod naší kontrolu. Chtěli bychom Vám sdělit, že za tyto webové stránky ani jiné materiály nejsme zodpovědní a ani je nekontrolujeme nebo neschvalujeme. Nejsme zodpovědní za jejich opatření týkající se ochrany osobních údajů ani jejich obsah. Tím pádem nejsme zodpovědní ani za poškození, ztráty či urážky způsobené nebo domněle způsobené ve spojení s reklamami, obsahem, produkty, materiály nebo službami těchto externích stránek nebo zdrojů.


Objednávky

Realizace všech objednávek záleží na jejich přijetí a dostupnosti daného zboží. Pokud není objednané zboží dostupné, bude Vám tato skutečnost oznámena e-mailem (nebo jiným způsobem, pokud jste nám neposkytli e-mailovou adresu) a budete mít možnost buď počkat až bude zboží dostupné, nebo zrušit objednávku.


Každou Vaší objednávku chápeme jako nabídku k nákupu zboží nebo služeb od nás a máme právo takovou nabídku kdykoliv odmítnout. Berte prosím na vědomí, že automatické potvrzení vaší objednávky, které od nás můžete dostat, ještě neznamená, že jsme přijali Vaši nabídku k nákupu zboží nebo služeb z naší webové stránky. K uzavření smlouvy mezi Vámi a námi dochází k okamžiku, když (i) zatížíme Vaší kreditní/debetní kartu nebo PayPal účet, nebo (ii) pokud odešleme zboží nebo zahájíme poskytování služeb, podle toho, co nastane jako první. V tu dobu Vám také zašleme e-mail potvrzující, že smlouva byla uzavřena ('Potvrzení o odeslání'). Smlouva se vztahuje pouze ke zboží nebo službám, jejichž odeslání jsme Vám potvrdili v Potvrzení o odeslání. Nejsme zavázáni vám dodat žádné další zboží ani služby, které mohli být součástí vaší objednávky, dokud nepotvrdíme odeslání těchto položek v samostatném Potvrzení o odeslání.


Budeme se vždy snažit o to, abychom uchovávali informace o vašich objednávkách a platbách v tajnosti. Pokud nedojde k nedbalosti z naší strany, nejsme zodpovědní za vaší případnou ztrátu, pokud se třetí strana dostane neoprávněným přístupem k údajům, které jste poskytli při vstupu nebo procesu objednávání na naší webové stránce.


Produkty prodávané na naší webové stránce nejsou určeny k dalšímu prodeji ani distribuci. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávky/zmrazit účty, pokud máme podezření, že objednáváte produkty za účelem dalšího prodeje nebo distribuce.


Přijímáte riziko za zboží v okamžiku, kdy bylo zboží dodáno na doručovací adresu, kterou jste vyplnili při objednávce produktu. Nepřijímáme zodpovědnost za to, pokud uvedete nesprávnou doručovací adresu, nebo si produkty na vámi zadané doručovací adrese nevyzvednete. Bez ohledu na to, že riziko ztráty nebo poničení přechází na vás pouze v případě, že zboží bylo doručeno na danou adresu, vlastnictví produktů na vás bude přeneseno v tomto případě- a. zboží je odesláno námi a, b. jakmile my obdržíme platbu za toto zboží.


Právo na zrušení objednávky

Pokud jste zakoupili zboží nebo služby jako zákazník (tj. pro soukromé využití, na rozdíl od nákupu za účelem podnikání), uvědomte si prosím, že máte právo zrušit smlouvu do 14 dnů ode dne, kdy jste převzali zboží.


Pokud si přejete zrušit smlouvu na základě této doložky, podívejte se prosím na naše Reklamační podmínky pro více informací.


Cena a platba

Všechny ceny na naší webové stránce jsou včetně DPH (kde je to možné) ve stávajícím kurzu a jsou upraveny před vložením informace do systému. Nicméně si vyhrazuje právo na změnu cen, aniž bychom vás o tom museli informovat (změny cen neovlivní objednávky, o kterých jsme vám již odeslali Potvrzení o odeslání).


Pokud je vaše doručovací adresa ve Spojeném království, nebude platit žádné další daně. Pokud je vaše doručovací adresa mimo Spojené království, mohou vám být v momentě doručení objednávky do vaší země uloženy platby dalších daní a poplatků (včetně DPH). Všechny tyto dodatečné poplatky musí zaplaceny vámi Pokud je vaše dodací adresa v rámci Evropské Unie (EU) potom přečtěte 'Odpovědnosti za celní odbavení' Měli byste vzít na vědomí, že tyto zásady a praktiky se výrazně liší stát od státu, proto vám doporučuje obrátit se na váš místní celní úřad pro více informací.


Platba může být provede většinou kreditních/debetních karet nebo přes váš PayPal účet. Platba bude strhnuta a vyplacena z vašeho účtu předtím, než vám pošleme zboží nebo poskytneme služby.


V nepravděpodobném případě, že částka na naší stránce bude uvedena špatně a nám se podaří zjistit tuto okolnost před tím, než přijmeme vaši objednávku ve shodě s bodem 9, není naší povinností prodat vám zboží za cenu, která je chybně uvedena. Vždycky se snažíme ujistit, že ceny na naší webové stránce jsou uvedeny přesně, ale zřídka může dojít k těmto omylům. Pokud se nám podaří zjistit chybu v ceně u zboží, které jste si objednali, dáme vám co nejdříve vědět a je jen na vás, jestli budete zboží chtít za správnou cenu, nebo si zvolíte zrušení objednávky. Pokud zrušíte objednávku za zboží, které jste již zaplatili (ale ještě nebylo odesláno), obdržíte od nás zpět celou částku.


Potvrzujete, že kreditní/debetní karta nebo Paypal účet který používáte, jsou vaše. Všichni držitelé kreditní/debetní karet podléhají kontrolám ověření platnosti a autorizace od vydavatele těchto karet. Pokud vydavatel vaší kreditní karty odmítne z jakéhokoli důvodu autorizovat platbu, nejsme zodpovědní za zdržení nebo nedodání vaší objednávky.Pokud vaše platba kreditní nebo debetní kartou z jakéhokoli důvodu nebude úspěšně zpracována, vyhrazujeme si právo znovu přijmout platbu do 48 hodin. V případě, že platba bude stále neúspěšná, upozorníme vás alespoň 48 hodin předem na jakékoli další opětovné povolení ke zpracování platby zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Pokud si nepřejete, abychom se znovu zaslali ke zpracování platby, musíte objednávku předem zrušit.


Umožňujeme vám použití slevových kódů striktně v souladu s obchodními podmínkami, které mohou mimo jiné obsahovat podmínky týkající se vaší způsobilosti k jejich používání a maximální hodnotu objednávky. Seznamte se prosím s těmito obchodními podmínkami předtím, než dokončíte objednávku, jelikož si vyhrazujeme právo odmítnout nebo zrušit jakoukoliv objednávku, která nesplňuje tyto podmínky bez ohledu na to, jestli byla vaše kreditní/debetní karta již zatížena platbou. V případě rozporuplnosti mezi obchodními podmínkami slevových kódů a těmito obchodními podmínkami, obchodní podmínky slevových kódů budou mít přednost. Kopii obchodních podmínek slevových kódů můžeme získat, pokud napíšete na zákaznické sentrum přes svůj účet zde, na emailovou adresu customer.experience@thehutgroup.com.

'Odpovědnosti za celní odbavení'

Pouze pro objednávky odeslané z Velké Británie.

Pro objednávky zasílané na adresu v rámci Evropské Unie, pro právní účely vy jste dovozce zboží a v tom případě i zodpovědný pro jakékoliv dovozní formality, tarify nebo daně, které můžou být požadovány celní správou. Jakmile ale obdržíme za toto platbu která bude součástí vaší objednávky, a váš souhlas k těmto podmínkám, tím pádem nás autorizujete aby náš vybraný dopravce vykonal požadované celní formality za vás. Toto zahrnuje jakékoliv clo,tarify nebo daně požadované celní správou. Vybraný dopravce doveze zboží k vám, toto zahrnuje vyřešení jakýkoliv celních formalit za vás. Tyto celní formality budou řešeny v různých zemích, záleží na zemi ve které se nachází vaše adresa a použitém dopravci. Vaše zboží bude odcloněno v jedné z této 'odcloňujících zemí':

DPD

1. Kypr- pro adresy na Kypru

2. Francie- pro adresy ve Francii, Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, České Republice, Estonsku, Řecku, Maďarsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku.

3. Irsko- pro adresy v Irsku

4. Malta- pro adresy na Maltě

5. Španělsko- pro adresy ve Španělsku

6. Nizozemsko- pro adresy v Nizozemsku, Belgii, Holandsku, Finsku, Německu, Lucembursku, Polsku a Švédsku

Hermes

7. Belgie- pro adresy v Belgii a Irsku

8. V jiném případě v zemi ve které je adresa

DHL

9. V zemi ve které je adresa.

P2P

10. Holandsko (pro všechny adresy)

Toto znamená, že budete muset zaplatit cla, tarify nebo daně v hodnotě pro danou zemi- tyto budou zaplaceny vybraným dopravcem. Toto odbavení se může kdykoliv změnit bez toho abyste byli informováni.

Souhlasem k těmto podmínkám souhlasíte k tomu abychom my vybrali dopravce, který bude za vás řešit vše, co je uvedené výše, a že vybraný dopravce řeší vše jedině za vás a vašeho přímého celního zástupce.

Souhlasem k těmto podmínkám souhlasíte k tomu abychom my vybrali dopravce, který bude za vás řešit vše, co je uvedené výše, a že vybraný dopravce řeší vše jedině za vás a vašeho přímého celního zástupce.


Nevystavujeme daňové faktury pro zásilky z Velké Británie do EU. Jakýkoliv doklad o prodeji který Vám poskytneme na Vaši žádost, je poskytován zcela podle našeho uvážení, a slouží pouze jako záznam o Vašem nákupu. Tento dokument nemusí splňovat požadavky stanovenými daňovými úřady ve Vaší místní jurisdikci pro účely vrácení DPH. V této souvislosti nemůžeme poskytnout další dokumentaci.


12. ZPŮSOBILOST K NÁKUPU

Abyste mohli nakupovat zboží na tomto webu a zákonně uzavírat a uzavírat smlouvy na tomto webu podle anglického práva, musíte:


je-li jednotlivec, musí být starší 18 let; a zaregistrujte své skutečné jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další požadované údaje.


Nabízením k nákupu zboží a služeb prohlašujete, že máte 18 let nebo více, a zmocňujete nás předávat informace (včetně aktualizovaných informací) k získávání informací od třetích stran, včetně, ale nikoli výhradně, čísel Vašich debetních nebo kreditních karet nebo kreditní zprávy k ověření Vaší identity, k ověření Vaší kreditní karty, k získání počátečního autorizace kreditní karty a k autorizaci jednotlivých nákupních transakcí.


Duševní vlastnictví

Obsah našich webových stránek je schráněn autorským právem, ochrannými známkami, databází a dalšími právy duševního vlastnictví. Tím, že používáte tyto stránky berete na vědomí, že materiál a obsah dodaný jako součást našich webových stránek musí zůstat pouze na těchto stránkách nebo u poskytovatelů našich licencí.


Můžete zobrazovat obsah našich webových stránek na obrazovce svého počítače, uložit tento obsah v elektronické formě na svém disku (ale ne na žádném serveru ani paměťovém zařízení připojeném k síti), nebo si vytisknout jednu kopii tohoto materiálu pro vlastní nekomerční použití za předpokladu neporušení autorských a vlastnických práv. Jinak nesmíte reprodukovat, upravovat, kopírovat, distribuovat nebo používat pro komerční účely žádný z materiálů nebo obsahu na této webové stránce.


Omezení odpovědnosti

Dodávka zboží

(a) S výhradou bodu 14 (b). Pokud porušíme tyto podmínky, neseme vůči Vám zodpovědnost pouze za ztráty, které jsme Vám způsobili v důsledku jejich porušení (ať už vyplývají ze smlouvy, přečinu (zahrnující nedbalost), nedodržení zákonných povinností nebo ostatních a které jsou předvídatelným následkem jejich porušení.

(b)Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani nelimituje naší zodpovědnost za:

(i) smrt nebo zranění osoby způsobené naší nedbalostí;

(ii) podvod nebo nepravdivé překroucení;

(iii) jakékoliv porušení závazků zahrnutých v sekci 12 v zákoně o prodeji zboží z roku 1979 a zákoně o službách z roku 1982;

(iv) vadné produkty spadající pod zákon o ochraně spotřebitele z roku 1987; nebo

(v) jakékoliv úmyslné porušení těchto podmínek, díky čemuž byste měli právo na ukončení smlouvy; nebo

(vi) jakékoliv další záležitosti v kterých by bylo nezákonné vyloučit nebo se pokusit vyloučit naší zodpovědnost. .

Používání webových stránek

Tato webová stránka je poskytována ve formě 'jaká je' a 'jak dostupná' bez jakéhokoli prohlášení nebo schválení. Ohledně naší stránky a jejího používání Vám neposkytujeme žádné předpokládané ani zahrnuté záruky. Používáním těchto stránek berete na vědomí, že Vám nemůžeme zaručit a nejsme zodpovědní za bezpečnost a soukromí této webové stránky ani za informace, které stránka poskytuje. Nesete riziko spojené s používáním internetu.


Ačkoliv se vždy snažíme zajistit, že materiál na našich webových stránkách je vždy správný, důvěryhodný a má vysokou kvalitu, neneseme zodpovědnost za to, pokud to tak není. Nejsme zodpovědní ani za žádné chyby a opomenutí nebo za výsledky, kterých dosáhnete používáním těchto informací. Také neneseme zodpovědost za technické problémy, které mohou nastat při používání naší webové stránky. Pokud budeme informování o nějakých nepřesnostech v materiálu, který bude na našich stránkách, uděláme vše pro to, aby bylo vše co nejdříve v pořádku.


Zříkáme se odpovědností týkajících se zejména :


nekompatibility těchto webových stránek s jakýmkoli vaším zařízením, softwarem nebo telekomunikačním spojení;

technických problémů zahrnujících chyby nebo přerušení funkčnosti této webové stránky;

nezpůsobilosti, nespolehlivosti nebo nepřesnosti této webové stránky; a

nesplnění vašich požadavků týkajících se této stránky.

V největším možném rozsahu přípustném právními předpisy souhlasíte, že nejsme zodpovědní Vám, ani žádné třetí straně za žádné následné nebo nahodilé škody (oba tyto pojmy zahrnují bez omezení čistou ekonomickou ztrátu, ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, ztrátu předpokládaných úspor, zbytečné výdaje, ztrátu soukromí a ztrátu dat), nebo jakékoliv jiné nepřímé, nestandardní nebo represivní škody, které vyplývají nebo jsou spojeny s používáním naší webové stránky.

Oddělitelnost

Pokud by byla nějaká část těchto podmínek považována za nezákonnou, neplatnou nebo z nějakého důvodu nevymahatelnou, bude tato podmínka považována za oddělenou od ostatních a tím pádem nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek.


Zřeknutí se

Žádné zřeknutí se z naší strany nesmí být interpretováno jako zřeknutí se jakéhokoliv předcházejícího nebo následujícího nedodržení jakýchkoli z našich podmínek.


Kompletní dohoda

Tyto podmínky představují kompletní základ jakékoliv dohody dosažené mezi Vámi a námi.


Právo a soudní pravomoc

Tyto podmínky se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony Anglie a Walesu. Pokud dojde k nějakému rozporu, bude se tento rozpor řešit výhradně u anglických soudů.


Lookfantastic Cenový Překonávač

Musí jít o ingredience stejné kvality

Musí se jednat o společnost ve Spojeném království

Musíme mít možnost ověřit si nabídku

Zboží musí být skladem a připraveno k odeslání tentýž den přes nízko-nákladovou síť. Nevztahuje se zpětně na objednávky a na položky, které nejsou k dispozici na skladě.

Zboží musí být nové, nesmí se jednat o zboží z výprodeje nebo o zboží znehodnocené nebo s překročeným datem spotřeby

Při porovnávání cen nesmí být použity jiné kupóny nebo slevové kódy

Cenový překonávač nelze použít retrospektivně a musí být uplatněný před zakončením vaší objednávky

Vyhrazujeme si právo vyloučit 'speciální nabídky'

Cenový překonávač může být použit pouze pro jednotlivé produkty, nelze ho použít pro kombinaci produktů

Společnost se musí zabývat obchodní činností nejméně 6 měsíců a musí být schopna akceptovat platby online. Jinak bude záležet na našem vlastním úsudku

Výrobek musí být like-for-like (velikost, příchuť a kvalita). Porovnávání cen poměrným dílem záleží pouze na našem úsudku

Vyhrazujeme si právo neporovnávat ceny, pokud nám přijde, že jde o nesrovnatelné produkty, a že se tím pádem nejedná o spravedlivé porovnání

Vyhrazujeme si právo odstranit tyto služby bez předchozího oznámení

Nejsme schopni používat cenový překonávač v případě produktů lookfantastic dodaných od třetích stran

Naše rozhodnutí je konečné


ČOKOLÁDA A SLADKÉ

Chcete-li co nejlépe využít své sladkosti, doporučujeme je spotřebovat do 12 týdnů od přijetí.

Všechny výrobky jsou datovány jednotlivě, aby bylo zajištěno, že jsou výrobky spotřebovány v nejlepším případě.

Obsah ořechů

Zákazníci by si měli být vědomi toho, že všechny naše sladkosti jsou vyráběny a baleny v prostředích, ve kterých se mohou vyskytovat ořechy, a proto nemohou zaručit, že dodávané sladkosti neobsahují stopy ořechů a ořechů. Vezměte prosím na vědomí, že poskytnuté přísady jsou přísady z obalů a seznamů výrobců, a proto jsou stejně přesné jako přísady dostupné od výrobců sladkostí, proto nemůžeme nést odpovědnost za jejich obsah.

Vrací se

Abychom zajistili, že naši zákazníci dostanou nejlepší úroveň služeb a rádi si dopřeme sladké zuby, nabízíme komplexní zásadu návratnosti v nepravděpodobném případě, že nejste spokojeni s doručenými sladkostmi. Vezměte prosím na vědomí, že je nutné dodržet následující postup vracení zboží, a pokud tak neučiníte, může to vést k tomu, že nebudeme moci vyměnit zboží nebo poskytnout vrácení peněz. Také mějte na paměti, že nemůžeme nést odpovědnost a poskytovat náhrady / výměny za zásoby ovlivněné okolnostmi mimo naši kontrolu. To zahrnuje poškození a zanedbání po přijetí zboží, zboží skladované v klimatických podmínkách, jako jsou extrémní teploty, které mohou ovlivnit některé položky - položky se často slepí nebo mírně změní vzhled, ale budou chutnat stejně a poškození třetími stranami. Kromě toho mějte na paměti, že během horkých letních měsíců může být zboží přepravováno teplem, proto si uvědomte, že jemné předměty, jako je čokoláda, nemusí vždy vypadat tak, jak bylo zamýšleno, ale samozřejmě budou chutnat stejně dobře jako vždy.

Pokud si přejete vrátit položku z jakéhokoli důvodu, informujte nás, prosím, do 48 hodin od přijetí objednávky o jakékoli části, která není uspokojivá. Za účelem zajištění vrácení zboží nás prosím kontaktujte a informujte náš tým zákaznických služeb o čísle vaší objednávky, o zboží, které vracíte, ao důvodu vrácení.

Poté odpovíme jedinečným autorizačním číslem pro vrácení a adresou, na kterou musíte položku odeslat.

Budete muset zabalit položku bezpečně a obsahovat:


Vaše číslo objednávky

Vrací číslo autorizace

Zda je třeba vyměnit nebo vrátit peníze

Důvod, proč vracíte zboží.


Vrácené zboží by mělo být v původním stavu a balení, ve kterém dorazilo, spolu s kopií faktury nebo balicího listu.

Po obdržení zásilek bude zkontrolována a v případě potřeby bude vráceno zboží a poštovné. Nemůžeme vydat vrácení peněz za jednoduše nežádoucí zboží z důvodu zkáze zboží na prodej. Vrácení peněz / výměny budou nabízeny pouze u vadných položek, které byly v době odeslání zjevné.


VŠECHNY SOUTĚŽE

Vyhrazujeme si právo čas od času tyto Podmínky změnit.

Tato pravidla budou považována za začleněná do každé soutěže s výjimkou případů, kdy konkrétní instrukce v soutěži stanoví jinak.

Vstupem do soutěže se bude mít za to, že soutěžící tyto podmínky přečetli a porozuměli jim a jsou jimi vázáni. Všechna naše rozhodnutí budou konečná a závazná a nebude uzavřena žádná korespondence.

Každá osoba, která je zaměstnancem nebo bezprostředním rodinným zaměstnancem jakékoli společnosti skupiny Hut nebo jakákoli jiná osoba, která je přímo spojena s organizací konkrétní soutěže, není způsobilá k účasti.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé Spojeného království (kromě Severního Irska).

Všichni účastníci musí být starší 18 let, pokud není stanoveno nebo předpokládáno žádné jiné věkové omezení. Účastníci by měli, pokud jsou mladší 18 let, předem získat povolení od svého rodiče nebo zákonného zástupce.

Všechny přihlášky musí být doručeny do uzávěrky stanovené v soutěži. Odpovědi budou zadány po odeslání. Za odpovědi, které jsou nesprávně směrovány, ztraceny z technických nebo jiných důvodů nebo přijaty po datu uzávěrky, neneseme žádnou odpovědnost.

Vyhrazujeme si absolutní právo diskvalifikovat bez předchozího upozornění jakékoli příspěvky do jakékoli soutěže, o které se domníváme, že použila nesprávné technické prostředky pro vstup a / nebo jsme přesvědčeni, že je podvodná.

Účastníci odpovídají za své náklady na přístup k počítačovým sítím.

Neodpovídáme ani nepřijímáme žádnou odpovědnost za: (i) jakékoli nedodržení těchto podmínek ze strany vítěze nebo jakéhokoli účastníka; ii) jakékoli narušení, zpoždění nebo nesprávné směrování záznamů; nebo (iii) jakékoli poruchy serveru, systému nebo sítě, nesprávná funkce nebo nepřístupnost.

Budeme propagátorem všech soutěží podléhajících těmto podmínkám, pokud není uvedeno jinak.


CENY

Pokud z nějakého důvodu není inzerovaná cena k dispozici, vyhrazujeme si právo podle našeho absolutního uvážení nahradit podobnou cenu stejné nebo vyšší hodnoty.

Za jednu domácnost bude udělena pouze jedna cena.

K nabídnuté ceně nebude žádná hotovost ani jiná alternativa a ceny jsou nepřenosné.

Produkty zakoupené na tomto webu jsou určeny pouze pro soukromé a domácí použití a nejsou k opětovnému prodeji.


OZNÁMENÍ

Jméno výherce bude vybráno náhodným losováním po datu uzávěrky ze všech obdržených správných odpovědí.

Výherce ceny bude vyrozuměn do 28 dnů od zjištění výherce.

Počkejte 28 dní na doručení všech cen.

Pokud vítěz soutěže nemůže z nějakého důvodu převzít cenu nebo pokud nelze vítěze vyrozumět po vynaložení přiměřeného úsilí, můžeme tuto cenu zbavit, jak považujeme za vhodné, bez jakékoli odpovědnosti vůči vítězi za to, že udělal tak.

Za každou soutěž bude udělena pouze jedna cena za účastníka / e-mailovou adresu. Jména výherců budou k dispozici na vyžádání.


VYŽÁDÁNÍ CENY

Ceny za účast na cestách: (a) pokud je uvedeno jinak, jsou za zajištění cesty odpovědní vítězové cen; (b) vyhrazujeme si právo požadovat písemné povolení od rodiče nebo zákonného zástupce jakéhokoli vítěze, který je mladší 16 let, a vyžadovat, aby takový vítěz vybral jako společníka někoho staršího 18 let.

Soutěžní ceny / vstupenky mohou být omezeny na určité období roku a pokud není uvedeno jinak, musí být všechny ceny získány do šesti měsíců od data losování soutěže.

Pokud ceny budou poskytovány třetí stranou, bude vítězem vyžadováno, aby u těchto poskytovatelů provedl všechny příslušné nebo použitelné rezervace nebo jiné formality přímo. Nebudeme odpovědní za jednání / výchozí nastavení jiných osob nebo společností.


Recenze

Pokud nám předložíte recenzi, dáváte nám nevýlučné, bezplatné, trvalé a neodvolatelné právo používat, reprodukovat, modifikovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, tvořit odvozené práce, distribuovat a zobrazovat tento obsah po celém světě ve všech médiích.

Dáváte lookfantastic a držitelům sub-licencí právo používat jméno, které jste vyplnili spolu s obsahem, pokud si tak zvolí.

Souhlasíte s tím, že se vzdáváte práva být identifikování jako autoři takového obsahu a vašeho práva vznést námitky proti hanlivému zacházení s takovým obsahem.

Souhlasíte s tím, že na žádost lookfantastic poskytnete všechny další nutné úkony potřebné ke zlepšení práv uvedených výše, které jste poskytli lookfantastic včetně vydání právních listin a dokumentů.

Prohlašujete a ručíte za to, že vlastníte nebo kontrolujete všechna práva k obsahu, který sdílíte; a že k okamžiku ke kterému jste poskytli obsah nebo materiál lookfantastic:

Obsah a materiál je přesný ;

Použití vámi dodaného obsahu a materiálu neporušuje žádnou ze směrnic lookfantastic a nezpůsobí žádné osobě ani subjektu zranění (včetně toho, že obsah nebo materiál není hanlivý). Souhlasíte s odškodněním lookfantastic za všechny nároky třetích stran vznikající ve spojení s porušením některé z těchto záruk.

Vítězové review promotion budou oznámeni e-mailem.


MULTIBUY NABÍDKY

Tato nabídka se vztahuje pouze na kvalifikované položky uvedené v části Multibuy na tomto webu.


V případě vrácení jakéhokoli zboží (s výjimkou výměny, kde jsou výrobky vadné / vadné), jsme oprávněni požadovat vrácení veškerého zboží dodaného jako součást této nabídky Multibuy za vaši cenu, nebo vám účtovat zboží, které si udržíte na plná cena uvedená na tomto webu.


DÁREK S PODPORAMI VÝROBKŮ

Pokud nabízíme dárek s produktem zdarma, poskytneme na jednu transakci pouze jeden dárek zdarma (bez ohledu na to, kolik produktů je zakoupeno). Bezplatný dárek je závislý na dostupnosti a vyhrazujeme si právo změnit dárek zdarma za alternativní dárek.


Abychom usnadnili poskytování bezplatného dárku, může být nezbytné, abychom bezplatný dárek na našem webu zahrnovali v nominální hodnotě. Abyste se vyhnuli pochybnostem, nemáte právo na „zakoupení“ bezplatného dárku bez zakoupení produktu, který je poskytován zdarma, a jakýkoli pokus o „zakoupení“ bezplatného dárku bude zrušen (bez ohledu na automatizovanou komunikaci, kterou můžete obdržet potvrzení vaší objednávky ). V nepravděpodobném případě, že vám bude bezplatný dárek zaslán, jste povinni bezplatný dárek na základě písemné žádosti vrátit.


Program doporučení (Referenční program)

V souladu s podmínkami uvedenými níže můžete získat ‘kredit’, který lze využít na Webové stránce, pokud v rámci Programu doporučení doporučíte nového zákazníka nebo více nových zákazníků použitím referenčního odkazu nebo referenčního kódu, který Vám poskytujeme v rámci programu Doporučení. Programu se můžete zúčastnit jako doporučovatel pouze v případě, že jste v minulosti na Webové stránce uskutečnily alespoň jednu objednávku.


Za nového zákazníka (Doporučený) je považována osoba, která v minulosti u nás neuskutečnila ani jednu objednávku. Pokud doporučená osoba má existující účet na Webové stránce, ale neuskutečnila v minulosti objednávku, tak se může pouze zúčastnit programu Doporučení pomocí svého referenčního odkazu. Nemohou však využít referenčního kódu jiné osoby (doporučovatele) bez ohledu na to, zda objednávku v minulosti učinili či nikoliv.


Pokud doporučující doporučí sám sebe, jedná se o porušení pravidel referenčního programu. Při porušení pravidel si vyhrazujeme právo odebrat veškerý získaný kredit z účtu doporučujícího.


Pokud doporučovaný využil referenčního odkazu, tak slevový kód bude aplikován automaticky při dokončení objednávky. Pokud doporučovaný využívá referenčního kódu, tak je nutné využít kódu při dokončení objednávky.


Získaný kredit lze využít pouze v rámci Webové stránky a doporučovaný ani doporučovatel není oprávněn k obdržení jakékoliv platby v rámci kreditu. Kredit nelze zaměnit za peníze. Kredit získaný v rámci referenčního programu není možné žádným způsobem převádět.


Kredit bude připsán na účet 3 dny po odeslání objednávky doporučeného. Pokud doporučený objednávku do 3 dnů po odeslání objednávku zruší, tak kredit nebude na účet připsán. Kredit je připsán v měně, kterou má doporučující nastaven na webové stránce a ve které umístil poslední objednávku.


Jakýkoliv kredit získaný v rámci referenčního programu má platnost 12 měsíců. Po uplynutí této doby kredit pozbyde své platnosti a nebude jej možné využít.


Doporučený musí objednat v minimálně hodnotě, která je uvedena na Webové stránce.


Produkty, které jsou ve slevě nebo na předplatné nejsou do referenčního programu zahrnuty. Pokud jste součástí referečního programu, tak se nelze zúčastnit Affiliate programu, cash-back nabídek nebo jiných akcí této formy.


Dle uvážení můžeme kdykoliv odebrat kredit získaný v rámci programu doporučení, pokud existuje podezření na podvod nebo porušení podmínek.


DÁRKOVÉ VOUCHERY A ÚVĚRY

Dárkové poukazy Lookfantastic - Dárkový poukaz LF lze použít ke koupi jakékoli položky prodané společností www.lookfantastic.com. Na nákup dárkového poukazu se vztahují naše obvyklé podmínky a níže uvedené podmínky. Můžete to poslat e-mailem rodině a přátelům nebo jej vytisknout a dát jim je osobně. Je to perfektní způsob, jak dát dárek, když nevíte, co koupit!

Co je to dárkový poukaz LF? - Dárkový poukaz LF je k dispozici v nominálních hodnotách 25 £, 50 £, 75 £, 100 £ a 200 £ a umožňuje vám dát dárek, když nevíte, co koupit. Dárkové poukazy jsou vydávány e-mailem pomocí elektronického kódu voucheru, který pak můžete uplatnit v pokladně a koupit jakýkoli produkt na www.lookfantastic.com.

Jak si mohu objednat dárkový poukaz? - Dárkový poukaz můžete přidat do nákupního košíku jako každý jiný produkt kliknutím na tlačítko Přidat do košíku na kartě Koupit. Poté pokračujte v pokladně a dokončete objednávku. Pokud si chcete zakoupit více než jeden dárkový poukaz, můžete na stránce košíku zvýšit množství zboží nebo se vrátit na příslušnou stránku s dárkovým poukazem a přidat do košíku další položky. Současně s objednávkou na dárkový poukaz (y) si můžete zakoupit i jiné produkty. Dárkové poukazy jsou oceňovány a vydávány v GBP GBP. Kódy slev nelze použít při nákupu dárkového poukazu.

Jak dostanu dárkový poukaz? - Jakmile bude vaše objednávka zpracována a my přijmeme platbu, zašleme vám elektronický kód dárkového poukazu na e-mailovou adresu, na kterou je také zaslán potvrzovací e-mail. Za zaslané dárkové poukazy neobdržíte v příspěvku nic.

Jak mohu dát dárkový poukaz příjemci? - Jakmile obdržíte elektronický kód dárkového poukazu, můžete tento e-mail poslat dále příjemci dárku, nebo si můžete poukaz vytisknout a dát mu jej. Dárkové poukazy platí 12 měsíců od data zakoupení.

Jsem příjemce dárkového poukazu, jak jej mohu uplatnit? - Dárkové poukazy lze použít k zakoupení jakéhokoli produktu na www.lookfantastic.com. Vyberte položky, které chcete objednat, a přidejte je do košíku. Chcete-li použít dárkový poukaz, zadejte elektronický kód poukazu, který jste obdrželi, do pole „kód slev“ a klikněte na tlačítko „Přidat“. Tím se poukaz uplatní na vaši objednávku. Poté pokračujte k pokladně jako obvykle.

Jaká jsou omezení? - Můžete použít pouze jeden poukaz na objednávku a žádná změna nebude vydána, pokud nebude v objednávce použita celá hodnota poukazu. Dárkové poukazy jsou platné 12 měsíců od data nákupu, takže nezapomeňte svůj dárkový poukaz uplatnit včas. Dárkové poukazy jsou oceňovány a vydávány v GBP GBP. Dárkový poukaz nelze použít ve spojení s jakýmkoli jiným slevovým kódem.

Za objednávku jsem zaplatil dárkovým poukazem. Co se stane, když chci vrátit objednávku? - V případě vrácených objednávek bude vrácení vráceno stejným způsobem platby, jaký byl použit při platbě za objednávku. Proto pokud jste zaplatili nebo částečně zaplatili za objednávku pomocí dárkového poukazu LF, bude v dárkových poukazech vydána jakákoli náhrada ve stejné hodnotě.

Ztratil jsem dárkový poukaz. Co mám dělat? - Pokud jste příjemcem dárkového poukazu LF, zeptejte se kupujícího, zda mají stále podrobnosti o vašem kódu voucheru. Pokud ne, požádejte kupujícího, aby nás kontaktoval prostřednictvím zasílacího centra, aby mohl být dárkový poukaz znovu vydán. Odkaz níže:

https://www.lookfantastic.com/lfint/login.jsp?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.lookfantastic.com%2Flfint%2FcustomerQuery.account

Můžeme znovu vystavit dárkové poukázky, které nebyly uplatněny. Abychom se vyhnuli pochybnostem, původní dárkový poukaz bude neplatný, pokud vydáme náhradní. Původní datum vypršení platnosti bude stále použito.

Riziko a ztráta - Riziko ztráty a vlastnictví dárkového poukazu přechází na kupujícího při našem elektronickém přenosu dárkového poukazu kupujícímu nebo určenému příjemci, podle toho, co je relevantní. Nejsme zodpovědní za to, že jakýkoli dárkový poukaz bude ztracen, odcizen, zničen nebo použit bez vašeho svolení

Podvod - Budeme mít právo uzavřít zákaznické účty a přijmout platby z alternativních způsobů platby, bude-li podvodně získaný Dárkový poukaz uplatněn a / nebo použit k nákupu na www.lookfantastic.com.

Mohu vrátit dárkový poukaz? - Dárkové poukazy nelze vrátit ani vrátit, pokud to není v souladu s vašimi zákonnými právy. Hodnota dárkového poukazu nelze převést zpět na hotovost.

Kredit - Jakýkoli kredit bude platit 6 měsíců od data vydání a vyprší k výročí data vydání.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BEAUTY BOX

Přihlášením k odběru naší služby „Beauty Box“ potvrzujete, že souhlasíte s našimi smluvními podmínkami.

Zásoby podléhají dostupnosti, pokud zadáte objednávku do nebo před 25. dnem v měsíci, kdy váš odběr začne v tomto měsíci. Pokud se například přihlásíte k odběru před 25. lednem nebo dříve, vaše předplatné začne lednovým „Beauty Boxem“. Pokud zadáte objednávku do 26. měsíce nebo později, nebo pokud příslušný měsíční „Beauty Box“ není k dispozici, vaše předplatné začne v následujícím měsíci.

Pokud zadáte objednávku do nebo před 25. dnem v měsíci, usilujeme o odeslání vaší první „kosmetické krabičky“ do 24 hodin od obdržení platby za předplatné. Naším cílem je potom poslat každou následující „krabičku krásy“ 1. nebo každý měsíc kolem. Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu nepředvídaných problémů, které se týkají procesu plnění značky, může dojít příležitostně k zpoždění dodání nebo zpětnému objednání produktu. Jakákoli odhadovaná data dodání jsou pouze odhady a nebudete mít nárok na vrácení peněz kvůli neočekávaným zpožděním. Jakmile bude váš „Beauty Box“ na cestě, obdržíte potvrzovací e-mail obsahující sledovací číslo, které vám umožní sledovat jeho zásilku. Nebudete mít nárok na vrácení peněz z důvodu nepředvídaných zpoždění

Pokud během doby předplatného změníte adresu, můžete tak učinit prostřednictvím svého účtu a nabude účinnosti následující měsíc. Pokud jste nezměnili svou adresu před vytvořením schránky následujícího měsíce, nebudeme vůči vám odpovědní v případě, že nedostanete svůj „Beauty Box“ a nebude vám poskytnuta žádná náhrada.

Automatické obnovení - po počátečním období předplatného pevného, ​​tří, šest nebo dvanáctiměsíčního předplatného bude vaše předplatné Beauty Boxu automaticky obnoveno na další pevné období stejné délky. Automatickou obnovu můžete zrušit do 25. dne měsíce vypršení platnosti prostřednictvím svého zákaznického účtu. Na žádné jedno, tří, šest nebo dvanáctiměsíční předplatné zrušené před vypršením platnosti předplatného se nevztahuje nárok na vrácení peněz.

Každé předplatné je klasifikováno jako jediná prodejní smlouva pro pravidelné dodání zboží, takže máte nárok na vrácení peněz pouze v případě, že předplatné zrušíte s námi do 14 dnů ode dne, kdy získáte fyzické držení svého prvního „kosmetického boxu“. .

Jste oprávněni zrušit své předplatné kdykoli, avšak pokud zrušíte své předplatné u nás do 14 dnů ode dne, kdy získáte fyzický majetek svého prvního „Beauty Boxu“, budete na zbývající část smlouvy vázáni smlouvou. předplatné.

Pokud si přejete zrušit předplatné před vypršením lhůty, musíte tak učinit před 26. dnem v měsíci, jinak obdržíte „Beauty Box“ následujících měsíců. Pokud například chcete zrušit předplatné od března, musíte nás informovat nejpozději do 25. února, jinak můžete obdržet březen „Beauty Box“. Toto je pouze pro 1 měsíční nákupy předplatného, ​​po 3, 6 a 12 měsících nemůžete zrušit po 14 dnech od obdržení prvního "Beauty Boxu".

Výše uvedené storno podmínky neovlivňují vaše zákonná práva. Další informace o vašem právu na zrušení viz bod 10 výše.

Vyhrazujeme si právo zrušit vaše předplatné kdykoli v důsledku porušení těchto podmínek. Vyhrazujeme si také právo dle našeho absolutního uvážení zrušit nebo změnit model předplatného „Beauty Box“.


Když se připojíte k jakémukoli předplatnému, budete vyzváni, abyste se připojili k „The Beauty Box Club“. Jedná se o volitelné členství, ve kterém můžete zadat informace o sobě, aby bylo možné personalizované prostředí Beauty Box. Všechny informace, které zadáte do tohoto průzkumu, nejsou povinné, můžete požádat o odstranění vašich údajů a my zajistíme, aby tyto údaje nebyly sdíleny s nikým mimo skupinu The Hut Group. Při použití těchto údajů o zákaznících používáme pouze tyto informace, abychom zajistili lepší zážitek s vaší Beauty Box a zajistili, že uspokojíme potřeby zákazníků.

Všechny informace, které shromažďujeme, budou použity pouze k personalizaci vašich Lookfantastických zážitků a zajištění toho, že obdržíte informace, které vás cílí. Zadáním svých oblíbených značek nám dáte vědět, co byste rádi viděli ve své krabici. Zadáním informací o vašem profilu krásy se snažíme přizpůsobit váš box tak, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám.

Pokud zrušíte své předplatné Beauty Boxu nebo již nejste předplatitelem, nebudete již moci využívat exkluzivity klubu včetně všech dalších výhod.

Nemůžeme zaručit, že každá krabice bude dokonale přizpůsobena pro vás, ale zkusíme to nejlepší.

REFERENČNÍ SCHÉMA

Za podmínek uvedených níže můžete získat 'kredit' za použití na tomto webu tím, že nám prostřednictvím našeho systému doporučení postoupíte nového zákazníka (zákazníků) sdílením odkazu na doporučení a / nebo kódu doporučení, který vám poskytneme („ Schéma doporučení “). Jste oprávněni účastnit se jako „referrer“ v tomto systému doporučení, pouze pokud jste dříve na webu provedli objednávku.

Nový zákazník je fyzická osoba, která u nás dosud nezadala objednávku („rozhodčí“). Pokud má rozhodčí na svém webu účet, ale dosud na webu nezadal příkaz, má právo účastnit se systému doporučení pouze prostřednictvím odkazu „doporučení“. Pokud rozhodčí již má na webu účet, nebude se moci účastnit systému doporučení pomocí „kódu doporučení“ (bez ohledu na to, zda již dříve zadal objednávku).

Pokud rozhodčí klikl na váš odkaz, bude slevový kód automaticky použit při pokladně. Pokud rozhodčí používá kód doporučení, musí tento kód zadat při pokladně.

Abychom se vyhnuli pochybnostem, může být jakýkoli kredit generovaný z doporučení postoupen na web a vy ani rozhodčí nemáte nárok na jakoukoli platbu za tento kredit. Úvěr nelze vyplatit v hotovosti. Kredit, který stojí na vašem účtu Schéma doporučení, není nijak převoditelný.

Příslušný kredit na váš účet obdržíte 24 hodin po odeslání objednávky rozhodčího. Pokud rozhodčí zruší objednávku z jakéhokoli důvodu do 24 hodin od odeslání, nebudete mít nárok na žádný

kredit. Kredit obdržíte ve výchozí měně webu.

Jakýkoli kredit nahromaděný prostřednictvím systému doporučení, který nebyl použit do 12 měsíců od data přírůstku, vyprší.

Rozhodčí musí zadat objednávku s hodnotou alespoň minimální hodnoty, jak je z času na čas uvedeno na webových stránkách.

Produkty předplatného jsou vyloučeny ze systému doporučení. Můžeme vyloučit další produkty ze systému doporučení na základě vlastního uvážení.

Můžeme, podle našeho výhradního uvážení, kdykoli věřit nebo mít podezření, že Vaše použití systému doporučení je podvodné, můžeme kdykoli odvolat Váš kredit vygenerovaný z doporučení.

zavádějící nebo v rozporu s těmito podmínkami.